FAQs Complain Problems

७८/७९

उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको सूचना !

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

Pages