FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

Photo Name Designation Section Phone

इश्तियाक अहमद शाह

अध्यक्ष
न. गा. पा. 9858088700

जयन्ति देवी श्रीवास्तव

उपाध्यक्ष
न. गा. पा. 9869955867, 9847962726

मोल्हे बहेना शेष

वडाध्यक्ष
१ नं वडा - कटकुईया 9868643749

मसूद अहमद शाह

वडाध्यक्ष
२ नं वडा - लक्ष्मणपुर 9868192506

राज कुमार मौर्य

वडाध्यक्ष
३ नं वडा - कालाफाँटा 9868022156

दिनेश प्रसाद शर्मा

वडाध्यक्ष
४ नं वडा - नरैनापुर 9868231837

कृष्ण चन्द्र मौर्य

वडाध्यक्ष
५ नं वडा - मटेहिया 9858037555

बिरेन्द्र पाल सिंह

वडाध्यक्ष
६ नं वडा - गंगापुर 9868028336

फातमा पठानिन

कार्यपालिका सदस्य
न. गा. पा. 9868969026

नियामुल पठानिन

कार्यपालिका सदस्य
न. गा. पा. 9814579139

अनारा पासिन

कार्यपालिका सदस्य
न. गा. पा.

पुष्पा कुमारी रैदास

कार्यपालिका सदस्य
न. गा. पा. 9864987539

जकी मोहम्मद खाँ

वडा सदस्य
१ नं वडा - कटकुईया 9848347634

जलालु खाँ

वडा सदस्य
१ नं वडा - कटकुईया

नाजमा साई

महिला वडा सदस्य
१ नं वडा - कटकुईया 9864987517

मोहम्मद अहमद खाँ

वडा सदस्य
२ नं वडा - लक्ष्मणपुर 9868097519

खुर्शीद खाँ

वडा सदस्य
२ नं वडा - लक्ष्मणपुर 9868079638

मकबुल खाँ

वडा सदस्य
३ नं वडा - कालाफाँटा 9868179450

गोपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

वडा सदस्य
३ नं वडा - कालाफाँटा 9868078731

साकरुन बेगम

महिला वडा सदस्य
३ नं वडा - कालाफाँटा 9869737639

धर्मावती चमारिन

दलित महिला वडा सदस्य
३ नं वडा - कालाफाँटा 9869971170

चाँदे खाँ

वडा सदस्य
४ नं वडा - नरैनापुर 9814512754

घिराउ पठान

वडा सदस्य
४ नं वडा - नरैनापुर

रातरानी धोबीन

दलित महिला वडा सदस्य
४ नं वडा - नरैनापुर

राम फेरन यादव

वडा सदस्य
५ नं वडा - मटेहिया 9843258313

राम मनोरथ पाण्डे

वडा सदस्य
५ नं वडा - मटेहिया

राज रानी यादव

महिला वडा सदस्य
५ नं वडा - मटेहिया 9844820730

मोहरबासा धोबी

दलित महिला वडा सदस्य
५ नं वडा - मटेहिया 9864953572

राम हर्ष गोडिया

वडा सदस्य
६ नं वडा - गंगापुर 9864918219

सहजराम बर्मा

वडा सदस्य
६ नं वडा - गंगापुर 9866500573

सारदापति मौर्य

महिला वडा सदस्य
६ नं वडा - गंगापुर 9864822586

सवारा धोवी

दलित महिला वडा सदस्य
६ नं वडा - गंगापुर 9864923173