FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७८
७८/७९ 04/05/2022 - 15:02 PDF icon स्थानीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७८
साक्षर गाउँपालिका घोषणा प्रतिवेदन, २०७८
७८/७९ 03/29/2022 - 10:47 PDF icon साक्षर गाउँपालिका घोषणा प्रतिवेदन, २०७८
गाउँपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया
७८/७९ 03/20/2022 - 16:51 PDF icon 1604300155-1596005520-प्रा.स..pdf
Narainapur Municipality O & M Report
७६/७७ 09/29/2021 - 16:07 PDF icon Narainapur Municipality O & M Report.pdf
शौचालय TOR
७८/७९ 09/03/2021 - 13:53 PDF icon शौचालय TOR.pdf
सूचीकृत विवरण (आ.व. २०७७/०७८)
७७/७८ 04/11/2021 - 15:29 PDF icon सूची दर्ता सूची.pdf
समृद्धिको यात्रामा नरैनापुर - २०७७
७७/७८ 03/22/2021 - 16:02 PDF icon समृद्धिको यात्रामा नरैनापुर - २०७७
GIS Based Map
७७/७८ 02/25/2021 - 15:17 PDF icon GIS Based Base Map of Narainapur Rural Municipality_Updated_Feb2021.pdf
कोभिड - १९ तथा अन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७७-०७८
७७/७८ 01/07/2021 - 14:43 PDF icon कोभिड - १९ तथा अन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७७-०७८
पूर्ण साक्षरता अभियान, २०७५/७६
७५/७६ 05/28/2019 - 12:25 PDF icon पूर्ण साक्षर अभियान, २०७५/७६

Pages