FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७५/०७६ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक विवरण (सबै वडा)
७५/७६ Wednesday, June 26, 2019 - 12:44 PDF icon दोस्रो चौमासिक.pdf
२०७५/०७६ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक विवरण (सबै वडा)
७५/७६ Monday, March 25, 2019 - 13:58 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७५_०७६ प्रथम चौमासिक
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि
७४/७५ Friday, June 29, 2018 - 11:09 PDF icon 4dc447fa-7c5e-4f3b-8737-7990f55926b7SocialSecurityGuideline2075_2.pdf
वडा नं : ६ गंगापुर (तेस्रो चौमासिक)
७४/७५ Friday, June 15, 2018 - 11:42 PDF icon अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता दस्तावेज, PDF icon एकल महिला भत्ता दस्तावेज, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) दस्तावेज, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) दस्तावेज, PDF icon पूर्ण अपाङ्गता भत्ता दस्तावेज, PDF icon बालबालिका सुरक्षा भत्ता - दलित दस्तावेज, PDF icon विधवा महिला भत्ता दस्तावेज
वडा नं : ६ गंगापुर (दोस्रो चौमासिक)
७४/७५ Friday, June 15, 2018 - 11:41 PDF icon अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता दस्तावेज, PDF icon एकल महिला भत्ता दस्तावेज, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) दस्तावेज, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) दस्तावेज, PDF icon पूर्ण अपाङ्गता भत्ता दस्तावेज, PDF icon बालबालिका सुरक्षा भत्ता - दलित दस्तावेज, PDF icon विधवा महिला भत्ता दस्तावेज
वडा नं : ५ मटेहिया (तेस्रो चौमासिक)
७४/७५ Friday, June 15, 2018 - 11:29 PDF icon अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता दस्तावेज, PDF icon एकल महिला भत्ता दस्तावेज, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) दस्तावेज, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) दस्तावेज, PDF icon पूर्ण अपाङ्गता भत्ता दस्तावेज, PDF icon बालबालिका सुरक्षा भत्ता - दलित दस्तावेज, PDF icon विधवा महिला भत्ता दस्तावेज